Energie en klimaat (rapport brede heroverwegingen, werkgroep 1)