Wijziging van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (invoering partnerpensioen); Nota n.a.v. het verslag