Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met Protocollen en Bijlagen (Trb. 2008, 11); Brief minister en staatssecretaris over de betekenis van de uitslag van het Ierse referendum voor Europa, en voor de ratificatie en implementatie van het verdrag van Lissabon


Trefwoord(en)