Aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba); Brief minister met reactie op amendement over invoering van abortus op BES-eilanden (kamerstuk 31959, nr. 25)