Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (EURATOM) inzake de registratie van stagiairs; Petten, 6 november 2009; Brief minister bij aanbieding van verdrag tussen Nederland en EURATOM inzake de registratie van stagiairs (Trb. 2010, 13 en 72).