Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 24 februari 1989 te Genève totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper; Brief minister bij aanbieding, ter stilzwijgende goedkeuring, van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Internationale Studiegroep voor Koper


Trefwoord(en)