Goedkeuring van het voornemen tot opzegging van het op 2 mei 1986 te New York totstandgekomen Statuut van de Internationale Studiegroep voor Nikkel; Brief minister bij aanbieding, ter stilzwijgende goedkeuring, van het voornemen tot opzegging van het Statuut van de Internationale Studiegroep voor Nikkel


Trefwoord(en)