Akten van wijziging van het Statuut en van het Verdrag van de Internationale Unie voor Telecommunicatie; Antalya, 24 november 2006; Brief minister over aanbieding ter stilzwijgende goedkeuring


Trefwoord(en)