Gemeentelijke herindeling van West-Overijssel; Voorstel van wet