Gemeentelijke herindeling van West-Overijssel; Nota n.a.v. het verslag