Gemeentelijke herindeling van West-Overijssel; Memorie van antwoord