Laatste documenten binnen dossier 26249


26-10-1998

KST31610 Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964; Voorstel van wet

Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen om scholing van werknemers en kinderopvang langs fiscale weg te bevorderen. Daarnaast is in dit wetsvoorstel een verhoging van de afdrachtvermindering en doorstroomafdrachtvermindering (voor loonkosten van) lage lonen opgenomen. Ten slotte wordt via dit wetsvoorstel het voltijdscriterium voor de afdrachtvermindering langdurige werklozen en de afdrachtvermindering onderwijs in overeenstemming gebracht met het voltijdscriterium voor de afdrachtvermindering en doorstroomafdrachtvermindering lage lonen.

Kamerstuk 1998-1999 KST31610

KST31611 Wijziging van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen en de Wet op de inkomstenbelasting 1964; Memorie van toelichting

Het wetsvoorstel bevat een aantal maatregelen om scholing van werknemers en kinderopvang langs fiscale weg te bevorderen. Daarnaast is in dit wetsvoorstel een verhoging van de afdrachtvermindering en doorstroomafdrachtvermindering (voor loonkosten van) lage lonen opgenomen. Ten slotte wordt via dit wetsvoorstel het voltijdscriterium voor de afdrachtvermindering langdurige werklozen en de afdrachtvermindering onderwijs in overeenstemming gebracht met het voltijdscriterium voor de afdrachtvermindering en doorstroomafdrachtvermindering lage lonen.

Kamerstuk 1998-1999 KST31611