Laatste documenten binnen dossier 32338


25-03-2010

KST139832A Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; Brief Algemene Rekenkamer ter aanbieding van het rapport 'Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs: terugblik 2010'

Het rapport van de Algemene Rekenkamer is verschenen als volgnr. 2 van kamerstuk 32338.

Kamerstuk 2009-2010 KST139832A

KST139832B Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs; Rapport 'Zorgleerlingen in het primair en voortgezet onderwijs: terugblik 2010'

Regel het toezicht op het functioneren van samenwerkingsverbanden. De aanbevelingen over informatievoorziening en het toezicht op de samenwerkingsverbanden staan los van het traject Passend Onderwijs.

Kamerstuk 2009-2010 KST139832B