Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Motie om de aparte subsidieregeling voor taal en rekenen per 2011 over te hevelen naar de lump sum van scholen