Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Motie om te bevorderen dat correcte spelling en grammatica meetellen in de beoordeling van elk centraal eindexamenonderdeel