Vaststelling van regels over referentieniveaus voor de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen (Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen); Amendement om scholen in het primair onderwijs bij aanvang van het eerste leerjaar een begintoets taal en rekenen te laten afnemen