Milieueffecten wegverkeer; Brief minister met beantwoording van vragen, gesteld tijdens het AO Luchtkwaliteit d.d. 3 februari 2010 (kamerstuk 31895, nr. 7)