Herstructurering openbaar bibliotheekwerk; Motie om erop toe te zien dat de leenrechten voor het uitlenen van boeken niet worden verhoogd