Vragen van de leden Van de Camp en Koekkoek (beiden CDA) over de pluriformiteit in het openbaar onderwijs. (Ingezonden 27 juni 1996); Antwoord