Vragen van het lid Peters (GroenLinks) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie over de terugtrekking van de Nederlandse troepen uit Uruzgan en de toekomstige Nederlandse betrokkenheid bij Afghanistan. (Ingezonden 26 februari 2010); Antwoord