Vragen van het lid De Mos (PVV) aan de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het bericht dat in de VS met temperatuurdata is gefraudeerd. (Ingezonden 21 januari 2010); Antwoord


Trefwoord(en)