Vragen van de leden Aptroot en Teeven (beiden VVD) aan de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Justitie over geregistreerde verkeersovertredingen van voertuigen met een Pools kenteken. (Ingezonden 25 januari 2010); Antwoord