Vragen van het lid Pechtold (D66) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mw. Dijksma, over het bericht dat een op de drie scholen voor doven zwak is. (Ingezonden 3 februari 2010); Antwoord