Vragen van de leden Jan de Vries en Bilder (beiden CDA) aan de staatssecretarissen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over garantstelling door de gemeente Gorinchem. (Ingezonden 9 februari 2010); Antwoord