Vragen van het lid Teeven (VVD) aan de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de afspraken die zijn gemaakt met een Limburgse (kroon)getuige in de zaak van de Limburgse vastgoedfraude. (Ingezonden 31 maart 2010)