Vragen van de leden Besselink, Heijnen en Blom (allen PvdA) aan de minister van Financiën over de sluiting van het belastingkantoor in Terneuzen. (Ingezonden 31 maart 2010)