Vragen van de leden Koppejan en Omtzigt (beiden CDA) aan de minister van Financiën over de dreigende sluiting van het belastingkantoor in Terneuzen, (Ingezonden 31 maart 2010)