Vragen van het lid Leijten (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de gevolgen van het faillissement STN voor de kraamzorg. (Ingezonden 1 april 2010)