Vragen van het lid Van Dijken (PvdA) aan de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor Jeugd en Gezin over de begeleiding van ouders met een verstandelijke beperking en een enquête onder zorgverleners. (Ingezonden 1 april 2010)