Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de directeur voorlichting die na het verschijnen van de glossy Gerda van baan wisselt. (Ingezonden 1 april 2010)