Laatste documenten binnen dossier 23057


04-01-1996

KST12321 Wijziging van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945 (sluiten Wuv voor de na-oorlogse generatie); Brief minister over een gezamenlijk hulpaanbod door de begeleidende instellingen voor oorlogsgetroffenen

De minister heeft een extern vooronderzoek laten doen naar mogelijkheden tot nauwere samenwerking tussen begeleidende instellingen voor oorlogsgestroffenen onderling en met de algemene hulpverlening. De minister beschrijft haar visie op de toekomstige noodzakelijke samenwerking met de algemene hulpverlening. Tevens kondigt de minister een extern onderzoek aan naar samenwerking tussen de Stichting ICODO en de Stichting Pharos.

Kamerstuk 1995-1996 KST12321