Laatste documenten binnen dossier 23251


24-11-1998

KST32158 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek); Amendement om de zgn. mini-instructie uit het wetsvoorstel te schrappen

De zgn. mini-instructie (als element voor rechtsbescherming van de verdachte) is bij nota van wijziging (23251, nr. 9) in het wetsvoorstel opgenomen.

Kamerstuk 1998-1999 KST32158

19-11-1998

HAN6640A02 Behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van enige andere bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdheden) (25403); - het wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek) (23251)

Handeling 1998-1999 HAN6640A02

HAN6641A03 Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van enige andere bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdheden) (25403); - het wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek) (23251)

Handeling 1998-1999 HAN6641A03

HAN6640A04 Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van enige andere bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdheden) (25403); - het wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek) (23251)

Handeling 1998-1999 HAN6640A04

HAN6641A05 Voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van enige bijzondere bevoegdheden tot opsporing en wijziging van enige andere bepalingen (bijzondere opsporingsbevoegdheden) (25403); - het wetsvoorstel Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek) (23251).

Handeling 1998-1999 HAN6641A05

18-04-1997

KST20716 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek); Derde nota van wijziging

Gezien het verschil in rechtskarakter tussen de telefoontap en andere dwangmiddelen en de overeenkomst in rechtskarakter tussen de telefoontap en andere opsporingsbevoegdheden wordt de regeling van de telefoontap uit dit wetsontwerp gehaald. Zij wordt in het kader ingepast, dat voor de bijzondere opsporingsbevoegdheden gecreëerd wordt. De rechtswaarborgen die het wetsvoorstel aan de regeling van de tap beoogde toe te voegen, worden ook in dat kader opgenomen. Voorts wordt de rechter-commissaris met het bewaren van processen-verbaal en andere voorwerpen belast.

Kamerstuk 1996-1997 KST20716

KST20730 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek); Lijst van vragen en antwoorden van de vaste commissie voor Justitie naar aanleiding van de brief van de minister van 19 september 1996 (23251, nr. 15)

De brief van de minister betrof het rapport van de Parlementaire Enquêtecommissie over het wetsvoorstel, waarin aanbevelingen zijn gedaan m.b.t. het onderdeel telefoontap.

Kamerstuk 1996-1997 KST20730

01-10-1996

KST16646 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek); Brief minister met standpunt over de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie m.b.t. het onderdeel telefoontap

De commissie heeft de voorstellen zoals neergelegd in het wetsvoorstel onderschreven, en heeft slechts m.b.t. één onderdeel daarvan, de telefoontap, aanbevelingen gedaan. Minister Sorgdrager deelt mede dat zij, gelet op haar standpunt hierover, geen nota van wijziging zal indienen.

Kamerstuk 1996-1997 KST16646

13-05-1996

OVG109 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG109

24-01-1995

KST6314 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek); Nota van wijziging

De wijzigingen betreffen hoofdzakelijk elementen voor de rechtsbescherming van de verdachte, nl. de mini-instructie op verzoek van de verdachte en de preventieve toets door de rechter-commissaris bij de spoeddoorzoeking van woningen en kantoren van geheimhouders.

Kamerstuk 1994-1995 KST6314

KST6313 Partiële wijziging van het Wetboek van Strafvordering (herziening van het gerechtelijk vooronderzoek); Nota n.a.v. het verslag

Minister Sorgdrager (JUS) stelt voor het wetsvoorstel uit te breiden met elementen voor de rechtsbescherming van de verdachte, nl. de mini-instructie op verzoek van de verdachte en de preventieve toets door de rechter-commissaris bij de spoedhuiszoeking. Het voorstel tot invoering van de pro-actieve telefoontap wordt ingetrokken in afwachting van de uitkomst van de parlementaire enquête naar bijzondere opsporingsmethoden.

Kamerstuk 1994-1995 KST6313