Laatste documenten binnen dossier 23700


13-06-1996

OVG117 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG117

29-05-1996

KST14597 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Memorie van antwoord

de vraag of bij een besluit van een waterschap dat aan de goedkeuring van gedeputeerde staten is onderworpen, zowel beroep mogelijk is tegen het waterschapsbesluit als tegen het goedkeuringsbesluit.

Kamerstuk 1995-1996 KST14597

03-05-1996

KST14252 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Voorlopig verslag

Bevat een aantal vragen en opmerkingen van de vaste Commissie voor Justitie.

Kamerstuk 1995-1996 KST14252

11-04-1996

OVG102 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG102

09-02-1996

KST12785 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Gewijzigd amendement over het stellen van een duidelijke termijn door de toezichthouder aan het voldoen aan een toezichtsvordering

Kamerstuk 1995-1996 KST12785

KST12787 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Gewijzigd amendement over het toekennen van de bevoegdheid aan belanghebbende om resultaten van onderzoeken van toezichthouder op te vragen

Kamerstuk 1995-1996 KST12787

KST12789 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Gewijzigd amendement over opname van de mogelijkheid van contra-expertise in de Algemene wet bestuursrecht

Betreft de mogelijkheid de toezichthouder te verplichten een tweede monster te nemen indien de belanghebbende daarom verzoekt en indien dit mogelijk is.

Kamerstuk 1995-1996 KST12789

KST12784 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Gewijzigd amendement over opname attributiesysteem ter voorkoming van verkrijgen van onnodige toezichtbevoegdheden voor toezichthouders

Kamerstuk 1995-1996 KST12784

KST12786 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Gewijzigd amendement over begrenzen van de verplichting om aan de toezichthouder inlichtingen te verstrekken betreffende een strafbaar feit

Kamerstuk 1995-1996 KST12786

KST12788 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Gewijzigd amendement over het stellen van de eis van schriftelijkheid voor het verlenen van een mandaat door het bestuursorgaan

Kamerstuk 1995-1996 KST12788

08-02-1996

KST12767 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Derde nota van wijziging

Betreft een wijziging in onder meer de afdeling over mandaat.

Kamerstuk 1995-1996 KST12767

05-02-1996

OVG86 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG86

29-01-1996

OVG84 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG84

22-01-1996

OVG82 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG82

22-12-1995

OVG78 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG78

03-11-1995

OVG65 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG65

02-10-1995

OVG56 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG56

22-09-1995

OVG54 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG54

19-09-1995

KST9748 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement ter beperking van beleidregel tot een algemene regel omtrent gebruik van een naar buiten werkende bevoegdheid.

Kamerstuk 1994-1995 KST9748

KST9743 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over het stellen van een termijn aan het geven van een motivering

Kamerstuk 1994-1995 KST9743

KST9737 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over het neerleggen van een vaste gedragslijn in de vorm van een beleidsregel

Kamerstuk 1994-1995 KST9737

KST9750 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over aanpassing van de terminologie m.b.t. de schriftelijke beslissing tot toepassing van bestuursdwang

Kamerstuk 1994-1995 KST9750

KST9745 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over opname van de krachtens ongeschreven recht bestaande bevoegdheid van vermindering van de dwangsom in de wet

Kamerstuk 1994-1995 KST9745

KST9739 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over uitoefenen van bevoegdheden jegens derden

Kamerstuk 1994-1995 KST9739

KST9747 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over het stellen van eisen aan de motivering bij goedkeurings- en vernietigingsbesluiten

Kamerstuk 1994-1995 KST9747

KST9741 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over opname van contra-expertise in de Algemene wet Bestuursrecht

Kamerstuk 1994-1995 KST9741

KST9749 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over het niet van toepassing laten zijn van subsidietitel op financiële betrekkingen aan publiekrechtelijk rechtspersoon

Kamerstuk 1994-1995 KST9749

KST9744 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over het toekennen van de bevoegdheid aan rechthebbende om resultaten van onderzoeken van toezichthouder op te vragen

Kamerstuk 1994-1995 KST9744

KST9738 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over opname attributiesysteem ter voorkoming van verkrijgen van onnodige bevoegdheden voor toezichthouders

Kamerstuk 1994-1995 KST9738

KST9751 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over intrekking besluit tot delegatie van het bestuursorgaan

Kamerstuk 1994-1995 KST9751

KST9746 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over het schriftelijk verlenen van een mandaat door het bestuursorgaan

Kamerstuk 1994-1995 KST9746

KST9740 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Amendement over bevoegdheid om vordering te richten aan derde die de zakelijke gegevens en bescheiden houdt voor de rechthebbende

Kamerstuk 1994-1995 KST9740

11-09-1995

OVG51 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG51

01-03-1995

KST6791 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht (Derde tranche Algemene wet bestuursrecht); Verslag

De vaste Commissies voor Justitie en voor Binnenlandse Zaken behandelen naar aanleiding van het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel de volgende onderwerpen: bekendmaking, motivering, subsidies, beleidsregels, handhaving, mandaat en delegatie, en toezicht op bestuursorganen.

Kamerstuk 1994-1995 KST6791