Laatste documenten binnen dossier 23910


31-05-1995

OVG38 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG38

17-05-1995

OVG34 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG34

28-04-1995

OVG29 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG29

07-04-1995

OVG26 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG26

31-03-1995

OVG24 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG24

20-03-1995

KST7091 Goedkeuring van het op 31 januari 1993 te Parijs tot stand gekomen Verdrag tot verbod van de ontwikkeling, de produktie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, met bijlagen; Nota n.a.v. het verslag

Aan de orde komen o.a. de financiƫle implicaties van het verdrag, de gevolgen voor de Nederlandse krijgsmacht, specifieke wapenbeheersingsvraagstukken, milieu-aspecten, handhaving, specifieke landen en regio's en het verloop van de goedkeuringsprocedure.

Kamerstuk 1994-1995 KST7091