Laatste documenten binnen dossier 23983


28-06-1995

OVG45 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG45

21-06-1995

OVG43 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG43

26-04-1995

OVG28 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG28

24-03-1995

KST7177 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen); Amendement over raadplegen van de SER

Dit amendement beoogt de wettelijke verplichting tot het vragen van advies ook ten aanzien van de SER (Sociaal-Economische Raad) te laten vervallen.

Kamerstuk 1994-1995 KST7177

KST7179 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen); Tweede nota van verbetering

Kamerstuk 1994-1995 KST7179

KST7176 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen); Amendement over de overgang van het bestaande naar het nieuwe adviesstelsel

Kamerstuk 1994-1995 KST7176

KST7178 Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en andere wetten in verband met de afschaffing van de verplichtingen om advies te vragen over algemene beleidsvoornemens van de rijksoverheid, waaronder regelgeving, en het stellen van een dwingende termijn aan advisering (afschaffing adviesverplichtingen); Amendement over raadplegen van de waterschappen

De amendementen waarborgen de specifieke verplichting om waterschappen te raadplegen, zoals die ook voor gemeenten en provincies bestaat.

Kamerstuk 1994-1995 KST7178

17-03-1995

OVG19 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG19

10-03-1995

OVG18 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG18

03-03-1995

OVG16 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1994-1995 OVG16