Laatste documenten binnen dossier 24129


20-06-1996

OVG119 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG119

11-06-1996

KST14972 Goedkeuring van de op 19 maart 1991 te Genève tot stand gekomen herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (Trb. 1992, 52), alsmede wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Uitvoeringswet UPOV 1991); Eindverslag

De vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij deelt mee dat zij de openbare behandeling van dit wetsvoorstel voldoende voorbereid acht.

Kamerstuk 1995-1996 KST14972

21-03-1996

OVG97 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG97

19-02-1996

OVG90 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG90

11-04-1995

KST7457 Goedkeuring van de op 19 maart 1991 te Genève tot stand gekomen herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (Trb. 1992, 52), alsmede wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Uitvoeringswet UPOV 1991); Voorstel van wet

Deze derde herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten ('UPOV 1991') geeft een groot aantal wijzigingen en verfijningen ten opzichte van de eerder versies van het UPOV-verdrag. De implementatie in de Zaaizaad- en Plantgoedwet heeft nagenoeg uitsluitend betrekking op het materiële kwekersrecht. Het nieuwe UPOV-verdrag vormt een belangrijke versterking van het kwekersrecht, zowel door de uitbreiding van de kwekersrechtelijke bescherming als door de introductie van het zogenoemde afhankelijk kwekersrecht. De beschermingsomvang van het Nederlandse en het communautaire kwekersrecht kunnen allleen van elkaar verschillen waar het facultatieve elementen betreft. De belangrijkste facultatieve elementen zijn het farmers' privilege en de uitbreiding van de kwekersrechtelijke bescherming tot rechtstreeks uit geoogst materiaal verkregen produkten.

Kamerstuk 1994-1995 KST7457

KST7460 Goedkeuring van de op 19 maart 1991 te Genève tot stand gekomen herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (Trb. 1992, 52), alsmede wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Uitvoeringswet UPOV 1991); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1994-1995 KST7460

KST7459 Goedkeuring van de op 19 maart 1991 te Genève tot stand gekomen herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten (Trb. 1992, 52), alsmede wijziging van de Zaaizaad- en Plantgoedwet (Uitvoeringswet UPOV 1991); Memorie van toelichting

Deze derde herziening van het Internationaal Verdrag tot bescherming van kweekprodukten ('UPOV 1991') geeft een groot aantal wijzigingen en verfijningen ten opzichte van de eerder versies van het UPOV-verdrag. De implementatie in de Zaaizaad- en Plantgoedwet heeft nagenoeg uitsluitend betrekking op het materiële kwekersrecht. Het nieuwe UPOV-verdrag vormt een belangrijke versterking van het kwekersrecht, zowel door de uitbreiding van de kwekersrechtelijke bescherming als door de introductie van het zogenoemde afhankelijk kwekersrecht. De beschermingsomvang van het Nederlandse en het communautaire kwekersrecht kunnen allleen van elkaar verschillen waar het facultatieve elementen betreft. De belangrijkste facultatieve elementen zijn het farmers' privilege en de uitbreiding van de kwekersrechtelijke bescherming tot rechtstreeks uit geoogst materiaal verkregen produkten.

Kamerstuk 1994-1995 KST7459