Laatste documenten binnen dossier 24331


26-10-1995

OVG62 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG62

02-10-1995

OVG56 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG56

14-09-1995

KST9647 Afwijking van het aanpassingsmechanisme in de Wet individuele huursubsidie voor de duur van het subsidietijdvak dat is aangevangen op 1 juli 1995 en loopt tot en met 30 juni 1996; Voorstel van wet

Bij wet van 31 mei 1995 (Stb. 310) zijn voor het subsidietijdvak 1995-1996 de meeste huurcijfers in de Wet individuele huursubsidie met 4,5% (verwachte gemiddelde huurstijging) verhoogd. Op één plaats is echter onbedoeld het oude percentage van 5,5% blijven staan. Het betreft hier de zgn. aftoppingsgrens in de kwaliteitskorting. Om problemen bij de uitvoering te voorkomen, wordt voorgesteld een reparatie uit te voeren met terugwerkende kracht t/m 1 juli 1995 om de tabellen op dit onderdeel aan te passen.

Kamerstuk 1994-1995 KST9647

KST9634 Afwijking van het aanpassingsmechanisme in de Wet individuele huursubsidie voor de duur van het subsidietijdvak dat is aangevangen op 1 juli 1995 en loopt tot en met 30 juni 1996; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1994-1995 KST9634

KST9648 Afwijking van het aanpassingsmechanisme in de Wet individuele huursubsidie voor de duur van het subsidietijdvak dat is aangevangen op 1 juli 1995 en loopt tot en met 30 juni 1996; Memorie van toelichting

Bij wet van 31 mei 1995 (Stb. 310) zijn voor het subsidietijdvak 1995-1996 de meeste huurcijfers in de Wet individuele huursubsidie met 4,5% (verwachte gemiddelde huurstijging) verhoogd. Op één plaats is echter onbedoeld het oude percentage van 5,5% blijven staan. Het betreft hier de zgn. aftoppingsgrens in de kwaliteitskorting. Om problemen bij de uitvoering te voorkomen, wordt voorgesteld een reparatie uit te voeren met terugwerkende kracht t/m 1 juli 1995 om de tabellen op dit onderdeel aan te passen.

Kamerstuk 1994-1995 KST9648