Laatste documenten binnen dossier 24441


03-04-1997

OVG173 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG173

23-01-1997

OVG155 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG155

29-11-1996

OVG147 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG147

04-11-1996

OVG139 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG139

30-09-1996

KST16611 Aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP); Nota van wijziging

Met deze nota van wijziging worden enkele omissies hersteld en wijzigingen aangebracht die in verband met andere wetgeving noodzakelijk zijn geworden. Voorts zijn enkele wijzigingen aangebracht in de Wet privatisering ABP, de Wet kaderregeling vut overheidspersoneel en de Wet Stichting USZO. Tot de onderwerpen die deze nota van wijziging regelt, behoren onder meer enige wijzigingen in de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en een overgangsregeling voor het vervallen van een bepaling van eerstgenoemde wet.

Kamerstuk 1996-1997 KST16611

KST16613 Aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST16613

KST16610 Aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP); Nota n.a.v. het verslag

inzake de positie van militairen in de situatie dat zij recht hebben op zowel een overheidspensioen als een pensioen in de private sector, en of rekening gehouden is met het feit dat sommige militairen deels als militair deels als burger pensioen hebben opgebouwd, waardoor mensen die meer dan 40 dienstjaren hebben opgebouwd, meer gekort worden dan anderen.

Kamerstuk 1996-1997 KST16610

KST16612 Aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1996-1997 KST16612

11-10-1995

KST10176 Aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP); Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel voorziet hoofdzakelijk in technische aanpassingen, in die zin dat verwijzingen naar de per 1 januari 1996 in te trekken Abp-wet en Vut-wet, of naar het ABP worden aangepast dan wel komen te vervallen.

Kamerstuk 1995-1996 KST10176

KST10177 Aanpassing van een aantal wetten in verband met de privatisering van het Algemeen Burgerlijk pensioenfonds (Aanpassingswet privatisering ABP); Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel voorziet hoofdzakelijk in technische aanpassingen, in die zin dat verwijzingen naar de per 1 januari 1996 in te trekken Abp-wet en Vut-wet, of naar het ABP worden aangepast dan wel komen te vervallen.

Kamerstuk 1995-1996 KST10177