Laatste documenten binnen dossier 24463


04-01-1996

HAN3618 Algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 1996 (24400), behandeling wetsvoorstellen Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (24400 IXA); Wijziging van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening) (24303); en een aantal andere wetsvoorstellen

Handeling 1995-1996 HAN3618

HAN3622 Voortzetting Algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 1996 (24400), van de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (24400 IXA); Wijziging van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening) (24303); en een aantal andere wetsvoorstellen

Handeling 1995-1996 HAN3622

HAN3620 Voortzetting Algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 1996 (24400), van de behandeling van de wetsvoorstellen Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (24400 IXA); Wijziging van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening) (24303); en een aantal andere wetsvoorstellen op het gebied van belastingen

Handeling 1995-1996 HAN3620

HAN3627 Voortzetting algemene financiële beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 1996 (24400), van de behandeling van de wetsvoorstellen : Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1996 (24400 IXA) ; Wijziging van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten voor het jaar 1994 (slotwet/rekening) (24303) ; Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1996 (24400-IXB); en een aantal andere wetsvoorstellen

Handeling 1995-1996 HAN3627

07-12-1995

OVG74 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG74

21-11-1995

KST11154 Wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1996); Amendement om bij algemene maatregel van bestuur per 1 januari 1996 de museumvrijstelling in de omzetbelasting te laten vervallen

Ter dekking vervalt de voorgestelde verruiming van de verhuiskostenregeling in de inkomsten- en loonbelasting.

Kamerstuk 1995-1996 KST11154

30-10-1995

KST10603 Wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1996); Voorstel van wet

Het kabinet heeft met het regeerakkoord voor 1996 besloten tot een samenspel van maatregelen die tot doel hebben te komen tot en verlaging van de arbeidskosten voor werkgevers en tot een evenwichtige inkomensontwikkeling. De arbeidskostendaling wordt bereikt door verlaging van de overhevelingstoeslag. Tegelijk worden maatregelen voorgesteld tot loonkostenreductie voor specifieke groepen. Deze zijn technisch verwerkt in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen. Ook worden maatregelen voorgesteld met het oog op de koopkracht. Het betreft maatregelen in de sfeer van de loon- en inkomstenbelasting. Daarnaast is er een 'teruggsluis', die gekoppeld is aan de regulerende energiebelasting. Dit wetsvoorstel bevat niet alleen tariefmaatregelen, het bevat ook elementen uit het zogenoemde MKB-pakket en BTW-pakket. Het MKB-pakket omvat maatregelen tot invulling van lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf, inclusief kleinere agrarische ondernemingen. Een verruiming van de huidige verhuiskostenregelingen in de loon- en inkomstenbelasting is ook opgenomen in dit wetsvoorstel.

Kamerstuk 1995-1996 KST10603

KST10598 Wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1996); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1995-1996 KST10598

KST10604 Wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1996); Memorie van toelichting

Het kabinet heeft met het regeerakkoord voor 1996 besloten tot een samenspel van maatregelen die tot doel hebben te komen tot en verlaging van de arbeidskosten voor werkgevers en tot een evenwichtige inkomensontwikkeling. De arbeidskostendaling wordt bereikt door verlaging van de overhevelingstoeslag. Tegelijk worden maatregelen voorgesteld tot loonkostenreductie voor specifieke groepen. Deze zijn technisch verwerkt in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor volksverzekeringen. Ook worden maatregelen voorgesteld met het oog op de koopkracht. Het betreft maatregelen in de sfeer van de loon- en inkomstenbelasting. Daarnaast is er een 'teruggsluis', die gekoppeld is aan de regulerende energiebelasting. Dit wetsvoorstel bevat niet alleen tariefmaatregelen, het bevat ook elementen uit het zogenoemde MKB-pakket en BTW-pakket. Het MKB-pakket omvat maatregelen tot invulling van lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf, inclusief kleinere agrarische ondernemingen. Een verruiming van de huidige verhuiskostenregelingen in de loon- en inkomstenbelasting is ook opgenomen in dit wetsvoorstel.

Kamerstuk 1995-1996 KST10604

KST10599 Wijziging van enkele belastingwetten (belastingplan 1996); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1995-1996 KST10599