Laatste documenten binnen dossier 24577


11-07-2002

KST62641 Goedkeuring van het op 27 februari 1995 te Stockholm tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (Trb. 1995, 257); Brief minister inzake aanbieding eindrapport van de evaluatie van het International Institute for Democracy and Electoral Assistence (II DEA)

Betreft een evaluatie in interbnationaal verband die de Council, mede op initiatief van nederland, in 2000 laten uitvoeren door onafhankelijke accountants. Minister Herfkens (OS) gaat in deze brief in op de belangrijkste bevindingen uit het rapport.

Kamerstuk 2001-2002 KST62641

27-08-1997

OVG199 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG199

05-12-1996

OVG148 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG148

01-10-1996

OVG131 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG131

23-09-1996

OVG129 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG129

16-09-1996

OVG127 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG127

09-09-1996

OVG126 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG126

25-01-1996

KST12512 Goedkeuring van het op 27 februari 1995 te Stockholm tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (Trb. 1995, 257); Koninklijke Boodschap

Tegen de achtergrond van de toenemende vraag naar ondersteuning op het gebied van verkiezingen worden op dit terrein reeds veel activiteiten verricht door verschillende internationale organisaties en bilaterale donoren. Overleg met betrokken organisaties en landen, waaronder Nederland, leerde dat er behoefte bestond aan een instelling die complementaire taken zou vervullen op het gebied van democratie en verkiezingsondersteuning en primair als referentiepunt op dit terrein dienst zou doen. Aan de oprichtingsconferentie werd deelgenomen door Australië, Barbados, België, Chili, Costa Rica, Denemarken, Finland, India, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zuid-Afrika en Zweden.

Kamerstuk 1995-1996 KST12512

KST12514 Goedkeuring van het op 27 februari 1995 te Stockholm tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (Trb. 1995, 257); Memorie van toelichting

Tegen de achtergrond van de toenemende vraag naar ondersteuning op het gebied van verkiezingen worden op dit terrein reeds veel activiteiten verricht door verschillende internationale organisaties en bilaterale donoren. Overleg met betrokken organisaties en landen, waaronder Nederland, leerde dat er behoefte bestond aan een instelling die complementaire taken zou vervullen op het gebied van democratie en verkiezingsondersteuning en primair als referentiepunt op dit terrein dienst zou doen. Aan de oprichtingsconferentie werd deelgenomen door Australië, Barbados, België, Chili, Costa Rica, Denemarken, Finland, India, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zuid-Afrika en Zweden.

Kamerstuk 1995-1996 KST12514

KST12513 Goedkeuring van het op 27 februari 1995 te Stockholm tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (Trb. 1995, 257); Voorstel van rijkswet

Tegen de achtergrond van de toenemende vraag naar ondersteuning op het gebied van verkiezingen worden op dit terrein reeds veel activiteiten verricht door verschillende internationale organisaties en bilaterale donoren. Overleg met betrokken organisaties en landen, waaronder Nederland, leerde dat er behoefte bestond aan een instelling die complementaire taken zou vervullen op het gebied van democratie en verkiezingsondersteuning en primair als referentiepunt op dit terrein dienst zou doen. Aan de oprichtingsconferentie werd deelgenomen door Australië, Barbados, België, Chili, Costa Rica, Denemarken, Finland, India, Nederland, Noorwegen, Portugal, Spanje, Zuid-Afrika en Zweden.

Kamerstuk 1995-1996 KST12513

KST12515 Goedkeuring van het op 27 februari 1995 te Stockholm tot stand gekomen Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning (Trb. 1995, 257); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1995-1996 KST12515