Laatste documenten binnen dossier 24579


03-10-1996

OVG132 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG132

31-05-1996

OVG114 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG114

28-05-1996

OVG112 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG112

13-05-1996

OVG109 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG109

26-01-1996

KST12536 Wijziging van de rijkswet van 15 april 1994 tot wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden, met betrekking tot het vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel; Memorie van toelichting

Betreft vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel ondermeer inzake advisering over de algemene aspecten van het beleid inzake de civiele orden en het adviseren over bij de kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet die op de civiele orden betrekking hebben.

Kamerstuk 1995-1996 KST12536

KST12539 Wijziging van de rijkswet van 15 april 1994 tot wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden, met betrekking tot het vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1995-1996 KST12539

KST12535 Wijziging van de rijkswet van 15 april 1994 tot wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden, met betrekking tot het vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel; Voorstel van wet

Betreft vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel ondermeer inzake advisering over de algemene aspecten van het beleid inzake de civiele orden en het adviseren over bij de kamer aanhangig gemaakte initiatiefvoorstellen van wet die op de civiele orden betrekking hebben.

Kamerstuk 1995-1996 KST12535

KST12537 Wijziging van de rijkswet van 15 april 1994 tot wijziging van de wet van 4 april 1892, houdende instelling van de Orde van Oranje-Nassau, en van de wet van 29 september 1815, houdende instelling van de Orde van de Nederlandse Leeuw, alsmede instelling van het Kapittel voor de civiele orden, met betrekking tot het vervallen van de algemene adviestaak van het Kapittel; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1995-1996 KST12537