Laatste documenten binnen dossier 24610


24-06-1998

OVG385 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG385

16-06-1997

OVG194 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG194

21-02-1996

KST13032 Goedkeuring van het op 18 juli 1995 te 's-Gravenhage tot stand gekomen Protocol tot wijziging der Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malta tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met Protocol, ondertekend te 's-Gravenhage op 18 mei 1977; Brief minister

Bevat, naast de ter stilzwijgende goedkeuring overlegde tekst van het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen Nederland en Malta, een toelichtende nota bij het protocol. in die nota wordt een schets gegeven van het verloop van de besprekingen en een artikelsgewijze toelichting (onder meer over mogelijkheden ter uitsluiting van verdragsvoordelen).

Kamerstuk 1995-1996 KST13032