Laatste documenten binnen dossier 24627


23-01-1997

OVG155 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG155

20-12-1996

KST18871 Instelling van een vast college van advies op het terrein van de volksgezondheid en de zorggerelateerde dienstverlening (Wet op de Raad voor de volksgezondheid en zorg); Derde nota van wijziging inzake naamswijziging van de Raad in 'Raad voor de volksgezondheid en zorg'

De wijziging betreft louter een vereenvoudiging van de naamgeving van de Raad en laat het terrein waarover de Raad adviseert onverlet. Vanaf volgnummer 9 wordt het opschrift van dit wetsvoorstel op de naamswijziging aangepast.

Kamerstuk 1996-1997 KST18871

29-11-1996

OVG147 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG147

04-11-1996

OVG139 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG139

13-03-1996

KST13306 Instelling van een vast college van advies op het terrein van de volksgezondheid en de zorggerelateerde dienstverlening (Wet op de Raad voor de volksgezondheid en zorg); Voorstel van wet

Kamerstuk 1995-1996 KST13306

KST13307 Instelling van een vast college van advies op het terrein van de volksgezondheid en de zorggerelateerde dienstverlening (Wet op de Raad voor de volksgezondheid en zorg); Memorie van toelichting

Deze wet beoogt instelling van een adviescollege 'nieuwe stijl', conform de voorgestelde Herzieningswet adviesstelsel. De in voorbereiding zijnde Kaderwet adviescolleges is een van de wetten ter inrichting van het nieuwe stelsel. De wet betreffende de Raad voor de volksgezondheid en de zorggerelateerde dienstverlening kan aldus beperkt blijven tot de instelling, naam, taak en omvang van de nieuwe raad. Tot het domein van de Raad behoort de volksgezondheid in zijn volle breedte en in alle aspecten: preventie, gezondheidsbescherming en zorg alsmede de instrumenten zoals verzekeringen, planning, financiering en opleidingen. Met de zorggerelateerde dienstverlening wordt gedoeld op dienstverlenende activiteiten waarbij het zorgelement een belangrijke rol speelt. Ook het facetbeleid speelt een rol: het raakvlak met andere beleidsterreinen waarbinnen zich de determinanten van gezondheid bevinden. Het is de bedoeling dat de Raad breed georiƫnteerd is en bestaat uit negen onafhankelijke deskundige leden.

Kamerstuk 1995-1996 KST13307