Laatste documenten binnen dossier 24642


03-10-1996

OVG132 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG132

09-09-1996

OVG126 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG126

02-09-1996

OVG124 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1995-1996 OVG124

30-05-1996

KST14648 Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het landelijk gebied (Wet op de raad voor het landelijk gebied); Verslag

Betreft o.a. de volgende vragen: PvdA: hoe zal worden voorzien in de advisering op het gebied van gezondheid, maar met name ook van welzijn, van dieren, met andere woorden blijft de Raad voor Dierenaangelegenheden voortbestaan. D66: dient gebiedsgericht beleid in samenhang met plattelandsgebied met inbegrip van de ingesloten dorpen te worden bezien, en welke adviesorganen op dit terrein zijn opgeheven. RPF: komt voor deze nieuw adviesraad een open sollicitatieprocedure, en waarom is het minimum aantal leden (12) niet in de wet geregeld.

Kamerstuk 1995-1996 KST14648

09-05-1996

KST14321 Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het landelijk gebied (Wet op de raad voor het landelijk gebied); Nota van wijziging i.v.m. laten vervallen artikel 1, tweede lid, dat bepaalt dat de raad uit vijftien leden bestaat

Het wetsvoorstel Kaderwet adviescolleges is gewijzigd naar aanleiding van de amendementen van de leden Scheltema-de Nie en Rehwinkel, waardoor artikel 10 van dat voorstel bepaalt dat een adviescollege uit een voorzitter en ten hoogste veertien andere leden bestaat.

Kamerstuk 1995-1996 KST14321

25-03-1996

KST13456 Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het landelijk gebied (Wet op de raad voor het landelijk gebied); Memorie van toelichting

Het wetsvoorstel is onderdeel van een wetgevingsprogramma waarmee beoogd wordt het adviesstelsel eerst ingrijpend te saneren, om vervolgens een nieuw sober stelsel tot stand te brengen. Het wetsvoorstel Kaderwet adviescolleges (24503) beoogt een algemeen wettelijk kader te bieden waarbinnen adviescolleges tot stand kunnen worden gebracht en bevat algemene regels m.b.t. de inrichting, bevoegdheid en werkwijze van de nieuwe adviescolleges. Hierdoor kunnen de wetten ter instelling van de colleges beperkt blijven tot de instelling, naam, taak en omvang. De nieuwe raad zal adviseren over beleidsvraagstukken m.b.t. de volgende functies van het landelijk gebied: landbouw, natuur, bos en landschap, openluchtrecreatie en visserij. Ook zal de raad adviseren over beleidsvraagstukken die verband houden met of van invloed zijn op die functies.

Kamerstuk 1995-1996 KST13456

KST13455 Instelling van een vast college van advies van het Rijk op het terrein van het landelijk gebied (Wet op de raad voor het landelijk gebied); Voorstel van wet

Het wetsvoorstel is onderdeel van een wetgevingsprogramma waarmee beoogd wordt het adviesstelsel eerst ingrijpend te saneren, om vervolgens een nieuw sober stelsel tot stand te brengen. Het wetsvoorstel Kaderwet adviescolleges (24503) beoogt een algemeen wettelijk kader te bieden waarbinnen adviescolleges tot stand kunnen worden gebracht en bevat algemene regels m.b.t. de inrichting, bevoegdheid en werkwijze van de nieuwe adviescolleges. Hierdoor kunnen de wetten ter instelling van de colleges beperkt blijven tot de instelling, naam, taak en omvang. De nieuwe raad zal adviseren over beleidsvraagstukken m.b.t. de volgende functies van het landelijk gebied: landbouw, natuur, bos en landschap, openluchtrecreatie en visserij. Ook zal de raad adviseren over beleidsvraagstukken die verband houden met of van invloed zijn op die functies.

Kamerstuk 1995-1996 KST13455