Laatste documenten binnen dossier 25044


22-05-1997

OVG187 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG187

28-04-1997

OVG180 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG180

21-04-1997

OVG177 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG177

11-10-1996

KST16925 Wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en van de Woningwet (gevolgen niet naleven financiële bepalingen, opheffen Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting en Coördinatiecommissie stadsvernieuwing); Memorie van toelichting

In de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing worden sancties opgenomen op te late of onvolledige indiening van de verslagen over de besteding van de in de stadsvernieuwingsfondsen gestorte rijksmiddelen door de fondsbeherende gemeenten en provincies. Na een aanvankelijke opschorting van de uitbetaling van middelen kan onder bepaalde voorwaarden het recht op een gedeelte van de uitgekeerde stadsvernieuwingsmiddelen vervallen. De Coördinatiecommissie stadsvernieuwing en de Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting worden opgeheven.

Kamerstuk 1996-1997 KST16925

KST16927 Wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en van de Woningwet (gevolgen niet naleven financiële bepalingen, opheffen Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting en Coördinatiecommissie stadsvernieuwing); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST16927

KST16924 Wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en van de Woningwet (gevolgen niet naleven financiële bepalingen, opheffen Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting en Coördinatiecommissie stadsvernieuwing); Voorstel van wet

In de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing worden sancties opgenomen op te late of onvolledige indiening van de verslagen over de besteding van de in de stadsvernieuwingsfondsen gestorte rijksmiddelen door de fondsbeherende gemeenten en provincies. Na een aanvankelijke opschorting van de uitbetaling van middelen kan onder bepaalde voorwaarden het recht op een gedeelte van de uitgekeerde stadsvernieuwingsmiddelen vervallen. De Coördinatiecommissie stadsvernieuwing en de Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting worden opgeheven.

Kamerstuk 1996-1997 KST16924

KST16926 Wijziging van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing en van de Woningwet (gevolgen niet naleven financiële bepalingen, opheffen Rijkscommissie voor de Volkshuisvesting en Coördinatiecommissie stadsvernieuwing); Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1996-1997 KST16926