Laatste documenten binnen dossier 25048


13-12-1996

OVG150 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG150

07-11-1996

KST17550 Verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de wet van 28 september 1988, Stb. 440 (verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening); Nota n.a.v. het verslag

In deze nota gaat minister Melkert (SZW) in op vragen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over onder andere een overgangsregeling voor twee blindenwerkplaatsen en compensatie van meerkosten.

Kamerstuk 1996-1997 KST17550

14-10-1996

KST16952 Verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de wet van 28 september 1988, Stb. 440 (verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening); Memorie van toelichting

De experimentele periode van budgetfinanciering van de Wet Sociale Werkvoorziening wordt om pragmatische redenen verlengd tot en met het jaar 1997.

Kamerstuk 1996-1997 KST16952

KST16951 Verlenging van de werkingsduur van enkele onderdelen van de wet van 28 september 1988, Stb. 440 (verlenging van het experiment budgetfinanciering, decentralisatie en deregulering van de Wet Sociale Werkvoorziening); Voorstel van wet

De experimentele periode van budgetfinanciering van de Wet Sociale Werkvoorziening wordt om pragmatische redenen verlengd tot en met het jaar 1997.

Kamerstuk 1996-1997 KST16951