Laatste documenten binnen dossier 25051


24-12-1996

HAN5249 Voortzetting Algemene financiële beschouwingen over het in 1997 te voeren beleid (25000), en de behandeling van de wetsvoorstellen: Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (25000 IXA); Wijziging van de Wet van 12 december 1991 tot wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen (24677); en nog vijf andere belastingwetten

Handeling 1996-1997 HAN5249

HAN5259 Noot 1 met Schriftelijke antwoorden van de minister en staatssecretaris van Financiën op vragen, gesteld in de eerste termijn van de algemene financiële beschouwingen en de behandeling van een aantal belastingwetten

Handeling 1996-1997 HAN5259

HAN5245 Algemene financiële beschouwingen over het in 1997 te voeren beleid (25000), en de behandeling van de wetsvoorstellen: Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (25000 IXA); Wijziging van de Wet van 12 december 1991 tot wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen (24677); en nog vijf andere belastingwetten

Handeling 1996-1997 HAN5245

HAN5255 Voortzetting van: de algemene financiële beschouwingen over het in 1997 te voeren beleid (25000), en de behandeling van de wetsvoorstellen: - Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1997 (25000 IXA); - Wijziging van de Wet van 12 december 1991 tot wijziging van het fiscale regime voor onderhoudsvoorzieningen en spaarvormen alsmede van het fiscale regime voor verzekeraars en directiepensioenlichamen (24677) en vijf andere wetsvoorstellen

Handeling 1996-1997 HAN5255

22-11-1996

KST17988 Aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting c.a., met het oog op vereenvoudiging van de wetgeving en vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven; Nota n.a.v. het verslag

Bijlage 2: Concept wijzigingsbesluit Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

Kamerstuk 1996-1997 KST17988

KST17989 Aanpassing van de loon- en inkomstenbelasting c.a., met het oog op vereenvoudiging van de wetgeving en vermindering van de administratieve lasten van het bedrijfsleven; Nota van wijziging inzake o.a. aftrekposten, winst en rente van schulden en kosten van geldleningen

Coördinatiewet Sociale Verzekering: toespitsing verwijzing naar Wet op de loonbelasting op loon dat in geblokkeerde vorm wordt gespaard ingevolge een spaarloonregeling. Daarnaast is nog een technische wijziging opgenomen. Ten slotte is samenloop geregeld met wetsvoorstellen waarvan eveneens is beoogd dat deze voor 1 januari 1997 in het Staatsblad staan.

Kamerstuk 1996-1997 KST17989