Laatste documenten binnen dossier 25248


04-12-1997

OVG304 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG304

10-09-1997

OVG203 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG203

07-09-1997

OVG201 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG201

01-09-1997

OVG200 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG200

03-07-1997

OVG198 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG198

18-04-1997

KST20725 Wijziging van de Instellingswet W.R.R, in verband met de inwerkingtreding van de Kaderwet adviescolleges; Verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

De PvdA vraagt waarom wordt gesproken over 'adviescolleges van de regering', omdat ook de Kamer adviescolleges om advies kan vragen; Het CDA is er niet van overtuigd dat de WRR een wezenlijk andere taak heeft dan die van de gewone adviescolleges; De VVD vraagt om nader in te gaan op het voorstel de WRR niet aan te merken als een adviescollege als bedoeld in de Kaderwet adviescolleges.

Kamerstuk 1996-1997 KST20725

04-03-1997

KST19924 Wijziging van de Instellingswet W.R.R, in verband met de inwerkingtreding van de Kaderwet adviescolleges; Voorstel van wet

Op 1 januari 1997 zijn de Herzieningswet adviesstelsel (Stb. 1996, 377) en de Kaderwet adviescolleges (Stb. 1996, 378) in werking getreden. In de Herzieningswet is een uitzondering opgenomen voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dit houdt in dat de WRR per 1 januari 1997 - anders dan de bestaande adviescolleges - niet wordt opgeheven. De Kaderwet geeft een algemeen wettelijk kader waarbinnen adviescolleges tot stand kunnen worden gebracht en waarbinnen zij hun adviestaak kunnen uitoefenen. Onderhavig wetsvoorstel strekt ertoe, in de Instellingswet W.R.R. de bepaling op te nemen dat de Kaderwet niet van toepassing is op de WRR.

Kamerstuk 1996-1997 KST19924

KST19925 Wijziging van de Instellingswet W.R.R, in verband met de inwerkingtreding van de Kaderwet adviescolleges; Memorie van toelichting

Op 1 januari 1997 zijn de Herzieningswet adviesstelsel (Stb. 1996, 377) en de Kaderwet adviescolleges (Stb. 1996, 378) in werking getreden. In de Herzieningswet is een uitzondering opgenomen voor de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Dit houdt in dat de WRR per 1 januari 1997 - anders dan de bestaande adviescolleges - niet wordt opgeheven. De Kaderwet geeft een algemeen wettelijk kader waarbinnen adviescolleges tot stand kunnen worden gebracht en waarbinnen zij hun adviestaak kunnen uitoefenen. Onderhavig wetsvoorstel strekt ertoe, in de Instellingswet W.R.R. de bepaling op te nemen dat de Kaderwet niet van toepassing is op de WRR.

Kamerstuk 1996-1997 KST19925