Laatste documenten binnen dossier 25280


30-10-1997

OVG283 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG283

07-10-1997

OVG261 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG261

16-07-1997

KST22660 Aanpassing van de bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht; Nota n.a.v. het verslag

Kamerstuk 1996-1997 KST22660

KST22661 Aanpassing van de bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht; Nota van wijziging

de aanpassingen van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, Wet verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling en de Wet van 28 maart 1996 (Stb. 320), Postwet, Wet op de telecommunicatievoorzieningen worden uit de Aanpassingswet derde tranche Awb I gehaald (gaan naar het wetsvoorstel Aanpassingswet derde tranche Awb II).

Kamerstuk 1996-1997 KST22661

03-04-1997

KST20444 Aanpassing van de bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht; Memorie van toelichting

Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassing van de Nederlandse wet- en regelgeving aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Stb. 1996, 333), die op 1 januari 1998 in werking zal treden. In dit wetsvoorstel gaat het om technische aanpassing van de bestaande wetgeving in formele zin, met uitzondering van rijkswetten. Deze bijzondere wetgeving wordt in overeenstemming gebracht met de inhoud, het systeem en de terminologie van de Awb. Aanpassing van de algemene maatregelen van bestuur en van de ministeriële regelingen volgt later dit jaar. Lopende wetswijzigingen worden slechts meegenomen indien zij naar verwachting voor 1 januari 1998 in werking treden en indien zij door de Tweede Kamer zijn aanvaard. Voor de niet-verwerkte aanpassingen en aanpassingen die nog onderwerp zijn van (interdepartementaal) overleg volgt op korte termijn een tweede aanpassingswetsvoorstel (Aanpassingswet derde tranche Awb II). Een bijlage bij de memorie van toelichting (25280, nr. 3, p. 168-172) bevat een overzicht van de aangepaste wetten, per ministerie. Dit wetsvoorstel dient tegelijk met de Derde tranche Awb zelf in werking te treden; gekozen is voor inwerkingtreding bij KB, die per artikel kan verschillen.

Kamerstuk 1996-1997 KST20444

KST20446 Aanpassing van de bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht; Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST20446

KST20443 Aanpassing van de bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht; Voorstel van wet

Dit wetsvoorstel voorziet in aanpassing van de Nederlandse wet- en regelgeving aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) (Stb. 1996, 333), die op 1 januari 1998 in werking zal treden. In dit wetsvoorstel gaat het om technische aanpassing van de bestaande wetgeving in formele zin, met uitzondering van rijkswetten. Deze bijzondere wetgeving wordt in overeenstemming gebracht met de inhoud, het systeem en de terminologie van de Awb. Aanpassing van de algemene maatregelen van bestuur en van de ministeriële regelingen volgt later dit jaar. Lopende wetswijzigingen worden slechts meegenomen indien zij naar verwachting voor 1 januari 1998 in werking treden en indien zij door de Tweede Kamer zijn aanvaard. Voor de niet-verwerkte aanpassingen en aanpassingen die nog onderwerp zijn van (interdepartementaal) overleg volgt op korte termijn een tweede aanpassingswetsvoorstel (Aanpassingswet derde tranche Awb II). Een bijlage bij de memorie van toelichting (25280, nr. 3, p. 168-172) bevat een overzicht van de aangepaste wetten, per ministerie. Dit wetsvoorstel dient tegelijk met de Derde tranche Awb zelf in werking te treden; gekozen is voor inwerkingtreding bij KB, die per artikel kan verschillen.

Kamerstuk 1996-1997 KST20443

KST20445 Aanpassing van de bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht; Oorspronkelijke tekst

Kamerstuk 1996-1997 KST20445