Laatste documenten binnen dossier 25299


24-11-1997

OVG296 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG296

06-11-1997

OVG288 Agenda Eerste Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG288

07-10-1997

OVG261 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG261

26-09-1997

OVG257 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG257

22-09-1997

OVG253 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG253

19-09-1997

OVG251 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1997-1998 OVG251

15-09-1997

OVG205 Agenda Tweede Kamer der Staten-Generaal

Agenda 1996-1997 OVG205

16-04-1997

KST20681 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Binnenlandse Zaken (Wet overige BiZa-subsidies); Voorstel van wet

ten behoeve van diverse activiteiten van politieke partijen. Gezien het speciale karakter van deze subsidies is ervoor gekozen deze in een aparte wet te regelen. Hiermee krijgt het wetsvoorstel een aanvullend karakter in die zin, dat het van toepassing waar subsidies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geen aparte wettelijke basis hebben en niet onder de uitzonderingsgronden van artikel 4:23, eerste lid, van de derde tranche Algemene wet bestuursrecht (Awb) vallen. Volgens dat artikel 4:23 (zie Kamerstuk 23700 en Stb. 333, 1996) kunnen subsidies slechts worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt.

Kamerstuk 1996-1997 KST20681

KST20683 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Binnenlandse Zaken (Wet overige BiZa-subsidies); Advies en nader rapport

Kamerstuk 1996-1997 KST20683

KST20682 Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Binnenlandse Zaken (Wet overige BiZa-subsidies); Memorie van toelichting

ten behoeve van diverse activiteiten van politieke partijen. Gezien het speciale karakter van deze subsidies is ervoor gekozen deze in een aparte wet te regelen. Hiermee krijgt het wetsvoorstel een aanvullend karakter in die zin, dat het van toepassing waar subsidies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken geen aparte wettelijke basis hebben en niet onder de uitzonderingsgronden van artikel 4:23, eerste lid, van de derde tranche Algemene wet bestuursrecht (Awb) vallen. Volgens dat artikel 4:23 (zie Kamerstuk 23700 en Stb. 333, 1996) kunnen subsidies slechts worden verstrekt op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt.

Kamerstuk 1996-1997 KST20682